Przydomowe oczyszczalnie ścieków Katowice

5 15 lipca 2019

Trudniej zarobić na ziemi Skarbu Państwa

Trudniej zarobić na ziemi Skarbu Państwa

Nowe przepisy wprowadzają zakaz sprzedaży ziemi Skarbu Państwa przez 5 lat od zakupu. Dzierżawa stanie się głównym sposobem dysponowania majątkiem. Zmiany te nie dotyczą nieruchomości: przeznaczonych na inne cele niż rolne, położonych w strefach ekonomicznych, domów i ogródków przydomowych oraz małych działek rolnych (poniżej 1 ha).

Nowy projekt spotkał się z falą krytyki. Głównie ze względu na utrudnienia dla rodzimych inwestorów. Dysponowanie własnym mieniem zostanie mocno ograniczone. Argument ochrony interesów państwa jest bardzo ważny – jednak, czy warto blokować możliwości inwestycyjne Polaków?

About 

Related Articles